Spring til indhold

Supervision udvikler dit faglige perspektiv
og udvider dit faglige råderum


Supervision af grupper handler om, at I som gruppe får supervision på en konkret sag eller en specifik problemstilling, der er opstået i gruppen.

I kan være kørt fast i, hvordan I skal løse en opgave i forhold til en borger eller en specifik opgave, som påvirker en eller flere i gruppen. Borger eller pårørende kan ligeledes være påvirket. Det er vigtigt, at I som gruppe ønsker at få supervision, fordi det er en mulighed for, at I kan se en sag eller problemstilling med nye briller og perspektiver. Der kan være sager, hvor medarbejderne bliver over- eller underinvolveret i sagen, og dermed kan blive personligt berørte over en sags udvikling. Derfor kan man let miste overblikket.

Supervision er med til at give gruppen og gruppens medlemmer flere og ofte nye handlemuligheder. En borger kan have forskellige udfordringer, og det kan være, at gruppen har brug for viden og teori om disse udfordringer. Vi kigger på sagen med mange forskellige perspektiver for at fastholde kvaliteten i det faglige perspektiv.

Et supervisionsforløb foregår som en vekslen mellem supervision og viden om de dynamikker, der er på spil, for at få klarhed og overblik.

Jeg tilbyder også supervision til terapeutgrupper og andre professionelle fx coaches, konsulenter, supervisor, m.fl., så de kan udvikle deres professionelle arbejde og faglige virke.

Jeg er optaget af det interpersonelle samt det intrapersonelle, da relationer og vores tilknytning betyder meget i samarbejdet.

Omfang

Supervision varer typisk to timer. Der vil være et formøde inden supervisionen, hvor vi afdækker jeres konkrete behov ud fra den situation, som I står i.

Sted

Foregår ofte i organisationen, men kan også foregå hos mig.

Pris

Kr. 5.000,00 plus evt. kørsel for den første
supervision. De efterfølgende koster
4.000,00 kr. plus kørsel.