Spring til indhold

Giv dig selv tid til at
være med det, der er

Sparring, psykoterapi & supervision til dig som privatperson og professionelt.

Ledersparring

Et sparringsforløb for dig som leder giver mulighed for at være nysgerrig på dig selv i lederrollen. Gennem samtale og sparring øger du din viden om, hvordan du virker – og hvordan du kan udvikle dig i lederrollen. Det giver dig større handlerum og skaber bedre forudsætninger for, at dine medarbejdere kan udvikle sig, og dermed jeres organisation.

Læs mere

Psykoterapi

Psykoterapi er en samtale, hvor du bliver klogere på dig selv og får bevidsthed om, hvordan du kan håndtere og være med det, der er. Alle mennesker møder gennem livet udfordringer, som de har brug for at håndtere og kunne tale om i et fortroligt rum. Jeg møder dig der, hvor du er – og giver dig plads til at kunne rumme dig selv.

Læs mere

Supervision

I det professionelle liv kan der være meget på spil, særligt når man arbejder med mennesker og har brug for at forstå, hvordan noget udvikler sig. I supervision bidrager jeg med at stille skarpt på jeres og/eller dine udfordringer for at kaste lys på det, der er svært – og som ved at forstå det, kan bidrage til en udvikling og fremdrift i gruppen og i forhold til det område, I ønsker supervision på.

Læs mere

Erkendelser opstår,
når du giver dig selv
tid til refleksion

Igennem et langt arbejdsliv inden for social- og sundhedsområdet både som medarbejder og leder har jeg været optaget af, hvordan vi som mennesker kan skabe nye muligheder i livet med afsæt i viden om os selv.

Jeg tilbyder terapi til private, sparring til ledere og supervision både individuelt og til grupper.

Igennem et langt liv har jeg arbejdet med større problematikker, som jeg har haft vanskeligt ved at håndtere på trods af, at jeg har anvendt forskellige behandlere og terapeuter. Det var ret afgørende for mig at kunne bruge Marian som sparringspartner og terapeut i mit forløb, fordi det fik mig til at få øje på, hvordan jeg selv har kontrollen over, hvad der skal ske i mit liv. Jeg er gået fra at have en på nogen måde offer-betragtning til at tage den fulde styring. Det betyder fx konkret, at jeg i min hverdag ikke bliver slået ud af de hændelser, som før fyldte meget – og hvor jeg bandt en masse af min energi. Derfor oplever jeg en langt større frihed og glæde, ligesom jeg trives bedre i mine relationer til andre mennesker.

Susanne.

Kontakt mig for
at aftale en samtale

– og skriv hvis du har spørgsmål eller brug for uddybning

Marian Engdal
marian@engdaludvikling.dk
51 89 67 47

Saksen 2
8464 Galten

CVR 31121744