Spring til indhold

Psykoterapi giver dig rum til at kunne
være med det, der er


Du kan være i en livssituation, hvor du er kørt fast, har mistet, oplever sorg, traumer, livskriser, angst, stress, lettere depression, akutte livsændringer, sygdom eller problemer i forhold til dit selvværd og din selvtillid. Forudsætningen for, at vi som mennesker trives, er, at vi oplever mening med livet. Det indebærer et kendskab til os selv og de mekanismer, der træder i spil, når vi bliver udfordret.

Uanset hvilken situation du står i, vil jeg skabe et samtalerum, hvor du er tryg – og føler dig støttet, set og hørt med passende skub og nye perspektiver. For mig handler det om at finde ud af, hvordan jeg bedst kan støtte dig, så du får forløst det, du står med og bedre kan være med det, der er.

At have et livsvidne

Et terapiforløb giver dig et øget kendskab til dig selv, dine mestringsstrategier og mønstre. Det giver dig indsigt i, hvordan du ønsker at agere i dit liv. Jeg bliver et livsvidne, der er med dig hele vejen, og som hjælper dig til at se nuanceret på dine udfordringer. Du styrker din mentaliserings evne, som handler om evnen til at kunne forstå egne og andres mentale tilstande. Det indebærer, at du bliver i stand til at reflektere over hvilke tanker, følelser, mål og behov, der ligger til grund for en bestemt adfærd. Du bliver i stand til at kunne se dig selv udefra og have blik for, hvordan andre ser på dig.

Tre behov som forudsætning for trivsel

I samtalen skaber vi refleksion. Det frigør energi til, at du kan se tingene i et nyt lys. Du vil gå fra at stå med noget, der kan være smertefuldt og udfordrende, til noget, der bliver forløst og er mere ufarligt. Det giver ”det problematiske” en anden rolle. Du vil få oplevelsen af at kunne rumme de udfordringer og problemstillinger, du møder undervejs i dit liv, så du oplever trivsel og livsmestring. Mennesker er i trivsel, når de oplever autonomi, samhørighed og meningsfuldhed.

Jeg har klienter, der kommer kortvarigt i et terapiforløb, og andre der har brug for at arbejde over en længere periode med de tanker, følelser og situationer, der presser sig på. For mig er det afgørende, at du kan se dig selv i et nyt lys og med en anden kvalitet, som gør, at du bedre kan være med det, der er.

Omfang

En session varer ca. 1½ time.

Sted

Foregår som udgangspunkt hos mig eller som en gåtur i naturen.

Pris

Kr. 800,00